خدمات طب کار

📌انجام معاینات دوره ای سلامت شغلی از مهم ترین اهداف انجام معاینات دوره ای می توان به تشخیص زودرس بیماریها و عوارض ناشی از کار، توصیه جهت تغییر شغل و محدود نمودن کار افراد بیمار، تعیین اثر محیط کار بر … ادامه خواندن خدمات طب کار