اولین مرکز ارائه دهنده خدمات طب کار ، معاینات ادواری ، دفترچه بیمه تامین اجتماعی و صدور کارت سلامت رانندگان در شهرستان فردیس


A2C1A093-715C-4BD7-991B-80E43DFB0033

۱-دکتر مسعود افشاری’ پزشک طب کار و مدیر عامل ،  با ۲۰  سال سابقه فعالیت در حوزه طب کار،دیابتولوژیست ومتخصص تغذیه.

۲-دکتر محمد قاسمی بورد تخصصی طب کار و بیماری های شغلی،  محقق دانشگاه ، مسئول فنی اول مرکزA7926112-FBAE-4654-840B-69843A525BE1

۳-دکتر سولماز عرشی بورد تخصصی طب کار و بیماری های شغلی، مسئول فنی دوم مرکزC0322333-A47E-4482-9E8B-CFCF02088D1F

۴- مهندس فاطمه کردی /مدیر داخلی/ کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای با بیش از ۱۶ سال سابقه فعالیت در  حوزه خدمات طب کار و مشاوره HSE

۵- مهندس پروانه میرزایی کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای با بیش از ۱۱ سال سابقه فعالیت در حوزه خدمات طب کار و مشاوره HSE

۶- دکتر محمود همامی پزشک مرکز(پزشک دوره دیده طب کار) با بیش از ۱۶ سال سابقه فعالیت در حوزه طب کار.EB3D4357-A79F-464B-B12B-7E5B66FE2A9E

۷-دکتر مرتضی فرخ نیا پزشک مرکز (پزشک دوره دیده طب کار) با بیش از ۲۵ سال سابقه فعالیت در حوزه طب کار .809C7BC3-3DDF-48A7-A207-501FC4B84441۸-دکتر رضا کسراییان پزشک مرکز(پزشک دوره دیده طب کار) با بیش از ۶ سال فعالیت فعالیت در حوزه طب کار .

570D1982-3B84-4021-93BF-5C46E6B4AC83

۹-مهندس معصومه علیزاده /کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز /فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران.با بیش از ۵ سال سابقه فعالیت در حوزه طب کار و مشاوره HSE

۱۰- مهندس فاطمه بیگ زاده/کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای مرکز/فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی قزوین،۱۳۹۶